• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

230376 ยอดเข้าชม

เตรียมพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สนค. หนุนรัฐ เอกชน เตรียมพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สนค. ศึกษาวิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก พบมีความท้าทายและมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย ทั้งรายได้เกษตรกร เหตุผลผลิตมีแนวโน้มลดลง กระทบต่อการลงทุนของต่างชาติที่จะเข้ามา10

6 ก.ย. 2566

อ่านเพิ่มเติม
ประชุม แถลงข่าวดัชนีเศรษฐกิจการค้าของไทยประจำเดือนสิงหาคม 2566

วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 10.30 น. นางจิรนันท์ บัวสำลี พาณิชย์จังหวัดระยอง10

5 ก.ย. 2566

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมเตรียมการรองรับการกระจายมังคุดภาคใต้

วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นางจิรนันท์ บัวสำลี พาณิชย์จังหวัดระยอง10

5 ก.ย. 2566

อ่านเพิ่มเติม
ภาวะราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดระยอง ประจำวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566

  ภาวะราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดระยอง ประจำวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 ภาวะราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดระยอง ประจำวันศุกร์ที่ 1 กันยายน10

5 ก.ย. 2566

อ่านเพิ่มเติม