• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

205165 ยอดเข้าชม

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมงาน American Film Market & Conference (AFM)10

11 พ.ย. 2565

อ่านเพิ่มเติม
สถานการณ์เศรษฐกิจโลก สถานการณ์ราคาน้ำมันดิบ สถานการณ์ราคาทองคำ สถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยน

สถานการณ์เศรษฐกิจโลก สถานการณ์ราคาน้ำมันดิบ สถานการณ์ราคาทองคำ สถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยน

10 พ.ย. 2565

อ่านเพิ่มเติม
พาณิชย์ส่งเสริม “หมู่บ้านทำมาค้าขาย” สร้างเศรษฐกิจท้องถิ่นเข้มแข็งชุมชนพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน

พาณิชย์ส่งเสริม “หมู่บ้านทำมาค้าขาย” สร้างเศรษฐกิจท้องถิ่นเข้มแข็ง ชุมชนพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน ---------------------------------------- นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมการค้าภายในได้ดำเนินนโยบายตามที่รัฐบาลมีเป้าหมายให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งจากเศรษฐกิจภายในประเทศให้มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง10

9 พ.ย. 2565

อ่านเพิ่มเติม
สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คัดเลือกสุดยอดผู้นำองค์กรภาคเอกชน (สุดยอดซีอีโอ) ประจำปี 2565

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คัดเลือกสุดยอดผู้นำองค์กรภาคเอกชน (สุดยอดซีอีโอ) ประจำปี 256510

9 พ.ย. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม
ขอประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์กลุ่มเส้นสานงานศิลป์ ตะกร้าพลาสติก งานฝีมือของชุมชนในหมู่บ้านโนนสวรรค์ที่สานด้วยความรักและใส่ใจจนออกเป็นตะกร้าและกระเป๋าหลายรูปแบบ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ขอประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์กลุ่มเส้นสานงานศิลป์ ตะกร้าพลาสติก งานฝีมือของชุมชนในหมู่บ้านโนนสวรรค์ที่สานด้วยความรักและใส่ใจจนออกเป็นตะกร้าและกระเป๋าหลายรูปแบบ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกลุ่มผู้ผลิตสินค้าในชุมชนให้มีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และเป็นขวัญกำลังใจให้กับกลุ่มที่ตั้งในพื้นที่ดังกล่าว สามารถสั่งซื้อได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู

9 พ.ย. 2565 3

อ่านเพิ่มเติม