• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

222077 ยอดเข้าชม

เตรียมอัพสมุดด่วน! “จุรินทร์” แจ้งข่าวดีชาวนา “ประกันรายได้ข้าวงวด 9” ข้าวเปลือกเจ้า รับส่วนต่างสูงสุด 15,335.10 บาท/ครัวเรือน ส่วนข้าวเหนียวราคาดีต่อเนื่อง

เตรียมอัพสมุดด่วน! “จุรินทร์” แจ้งข่าวดีชาวนา “ประกันรายได้ข้าวงวด 9” ข้าวเปลือกเจ้า รับส่วนต่างสูงสุด 15,335.10 บาท/ครัวเรือน ส่วนข้าวเหนียวราคาดีต่อเนื่อง10

14 ธ.ค. 2565 2

อ่านเพิ่มเติม
กรมพัฒน์ฯ แนะธุรกิจและประชาชน 4 วิธีเอาตัวรอดจาก 'โจรไซเบอร์ ลั่น! ดำเนินคดีกับมิจฉาชีพไม่ให้ลอยนวล หยุดสร้างความเดือดร้อนกับประชาชน

กรมพัฒน์ฯ แนะธุรกิจและประชาชน 4 วิธีเอาตัวรอดจาก 'โจรไซเบอร์ ลั่น! ดำเนินคดีกับมิจฉาชีพไม่ให้ลอยนวล หยุดสร้างความเดือดร้อนกับประชาชน 8 ธันวาคม10

14 ธ.ค. 2565

อ่านเพิ่มเติม
กรมพัฒน์ฯ เร่งผลักดันสำนักงานบัญชีไทย...สู่การเป็นสำนักงานบัญชีดิจิทัล

กรมพัฒน์ฯ เร่งผลักดันสำนักงานบัญชีไทย...สู่การเป็นสำนักงานบัญชีดิจิทัล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรม 'โครงการส่งเสริมพัฒนาสำนักงานบัญชีสู่การเป็นสำนักงานบัญชีดิจิทัล10

14 ธ.ค. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง สำรวจข้อมูลกลุ่มเกษตรอินทรีย์ วิสาหกิจชุมขนกลุ่มทอผ้าแสนใยคนแสนวิถี

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 นางจิรนันท์ บัวสำลี พาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง สำรวจข้อมูลกลุ่มเกษตรอินทรีย์10

8 ธ.ค. 2565

อ่านเพิ่มเติม