• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

221694 ยอดเข้าชม

อบรมโครงการส่งเสริมการค้าตลาดออนไลน์ (Online) ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี ไออาร์พีซี

วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

27 ต.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Road Show 2021 ภายใต้โครงการสร้างรายได้ด้วยแฟรนไชส์ฝ่าโควิด-19

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เยี่ยมชมกิจกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Road10

26 ต.ค. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
โครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 ปี 2564 จังหวัดระยอง

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคให้กับประชาชน ตามโครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 ปี 256410

26 ต.ค. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม