• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

219023 ยอดเข้าชม

“จุรินทร์”เคาะแผนดูแลผลไม้ปี 65 เป็นการล่วงหน้า เตรียมใช้ 17 มาตรการเชิงรุก

“จุรินทร์”ลงพื้น จ.จันทบุรี ที่ประชุมร่วมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จัดทำมาตรการดูแลผลไม้ปี 65 เป็นการล่วงหน้า เตรียมมาตรการเชิงรุกไว้ทั้งสิ้น 17 มาตรการ ทั้งเร่งรับรอง10

7 ต.ค. 2564 5

อ่านเพิ่มเติม
โครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 ปี 2564 จังหวัดระยอง

วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคให้กับประชาชน ตามโครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 ปี 256410

7 ต.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมติดตามสถานการณ์ผลไม้ภาคตะวันออก

วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์10

7 ต.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดระยอง ครั้งที่ 9/2564 ประจำเดือนตุลาคม 2564

วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวภูมิใจ ลีตระกูล นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ10

6 ต.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าช่วงเทศกาลกินเจ ปี 2564

วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าช่วงเทศกาลกินเจ ปี10

6 ต.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม