• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

214061 ยอดเข้าชม

กรมพัฒน์ นัด Shopee ยกทัพสินค้าชุมชนกว่า 4,000 รายการ ลดกระหน่ำกว่า 15 %

กรมพัฒน์ นัด Shopee ยกทัพสินค้าชุมชนกว่า 4,000 รายการ ลดกระหน่ำกว่า 15 % จัดก่อนต้อนรับ10

1 ต.ค. 2564 4

อ่านเพิ่มเติม
ตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบระดับจังหวัด จังหวัดระยอง

                วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน10

1 ต.ค. 2564 4

อ่านเพิ่มเติม
โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ปี 2564 จังหวัดระยอง

             วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 คณะทำงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ปี 2564 จังหวัดระยอง ประกอบด้วย10

1 ต.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
แจ้งการออกหนังสือรับรองนิติบุคคล และรับรองสำเนาฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564

แจ้งประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป การออกหนังสือรับรองนิติบุคคล และรับรองสำเนาฯ ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง10

1 ต.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
พิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2564

วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

30 ก.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม