• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

217692 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคให้กับประชาชน ตามโครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 ปี 2564

วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคให้กับประชาชน ตามโครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 ปี 256410

6 ต.ค. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรม

กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำรายละเอียดช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม เพื่อประชาสัมพันธ์ใ้หประชาชนทั่วไปทราบช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ และสามารถร้องเรียนร้องทุกข์ได้สะดวก ผ่าน 5 ช่องทาง เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ได้สะดวกทุกที่ทุกเวลา  เว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรม คลิกที่นี่ ดาวน์โหลดแอพลิเคชั่น10

5 ต.ค. 2564 42

อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่>>>>   https://www.ect.go.th/ect_th/news_page.php?nid=11588

5 ต.ค. 2564 28

อ่านเพิ่มเติม
กรมพัฒน์ฯ ขยายการให้บริการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ บนหนังสือรับรอง และสำเนาเอกสารทางทะเบียนนิติบุคคล ดีเดย์ 1 ต.ค. 64

สินิตย์ "สั่งการ" กรมพัฒน์ฯ ขยายการให้บริการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ บนหนังสือรับรอง และสำเนาเอกสารทางทะเบียนนิติบุคคลให้ครบคลุมทั่วประเทศ ดีเดย์ 1 ตุลาคม นี้10

4 ต.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม