• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

222283 ยอดเข้าชม

กิจกรรม “แฟรนไซส์สร้างอาชีพ Road Show 2021” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ระยอง

ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม “แฟรนไซส์สร้างอาชีพ Road Show 2021” ภายใต้โครงการสร้างรายได้ด้วยแฟรนไซส์ฝ่าโควิด-19 จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระหว่างวันที่ 23 –10

20 ต.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมส่งเสริมช่องทางตลาดเสริมสร้างศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน “โมบายพาณิชย์ ช่วยเศรษฐกิจฐานราก สร้างสุขสู่ชุมชน”

             วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่จุดจำหน่ายสินค้าฯ10

20 ต.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
โครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 ปี 2564 จังหวัดระยอง

วันนอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคให้กับประชาชน ตามโครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 ปี 256410

20 ต.ค. 2564 5

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมบุคลากรในสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5/2564

วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

20 ต.ค. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครลูกจ้างเหมาบริการฯ

ประกาศสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครลูกจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนกิจกรรมยกระดับศักยภาพร้านค้า และผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

18 ต.ค. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม