• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

222911 ยอดเข้าชม

โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าอัตลักษณ์และเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าภาคใต้ จังหวัดชุมพร

ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าอัตลักษณ์และเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าภาคใต้ จังหวัดชุมพร โดยจะมีการเจรจาการค้าระหว่างวันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2564 https://phoductshow.com/ecatalog-ch   https://forms.gle/yePyQrriKHLoBGAC9  

18 ต.ค. 2564 4

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญชวนสั่งซื้อกล้วยหอมทอง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมทอง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา

ขอเชิญชวนสั่งซื้อกล้วยหอมทอง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมทอง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา  - ปริมาณสั่งซื้อขั้นต่ำ 3,000-3,500 กิโลกรัม/เที่ยว -10

18 ต.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
โครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 ปี 2564 จังหวัดระยอง

วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ให้กับประชาชน ตามโครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 ปี10

18 ต.ค. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
สพจ.ระยอง ประชาสัมพันธ์จุดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค โครงการ “โมบายพาณิชย์ ช่วยเศรษฐกิจฐานราก สร้างสุข สู่ชุมชน”

กรมการค้าภายใน ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดเสริมสร้างศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน “โมบายพาณิชย์ ช่วยเศรษฐกิจฐานราก สร้างสุข สู่ชุมชน”ทั่วประเทศ เพื่อเชื่อมโยงเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและกระจายสินค้าชุมชน ตลอดจนสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพไปยังผู้บริโภคถึงบริเวณที่พักอาศัย โดยการนำสินค้าเคลื่อนที่โดยรถโมบาย เพื่อจำหน่ายสินค้าในกลุ่มตลาดต้องชม10

12 ต.ค. 2564 5

อ่านเพิ่มเติม