• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

201176 ยอดเข้าชม

ขอเชิญชวนสั่งซื้อ “ผลิตภัณฑ์กาแฟ” จากวิสาหกิจชุมชนกาแฟอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

ขอเชิญชวนสั่งซื้อ “ผลิตภัณฑ์กาแฟ” จากวิสาหกิจชุมชนกาแฟอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี  เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อ >> Facebook page :10

27 ส.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
สนง.พาณิชย์จังหวัดระยอง จัดจำหน่ายสินค้าตามโครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

            วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดจำหน่ายสินค้าตามโครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน10

26 ส.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
การบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน”

             วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ10

26 ส.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม