• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

216264 ยอดเข้าชม

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2564

วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

22 ก.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม
งานสัมมนาออนไลน์ “จับคู่กู้เงิน คลายทุกข์ SMEs”

วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

22 ก.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม
พิธีเปิดร้าน TOPTHAI Store บทแพลตฟอร์ม Blibli.com ประเทศอินโดนีเซีย

วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

22 ก.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมชี้แจงเรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐฯ

วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปานพาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง10

22 ก.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญชวนสั่งซื้อ "ใบตองกล้วยตานี" จังหวัดสุโขทัย

ขอเชิญชวนสั่งซื้อ "ใบตองกล้วยตานี" จังหวัดสุโขทัย ใบตองเนื้อเยื่อเหนียว เนื้อใบหนา ราคา 5 กิโลกรัม 30 บาท10

20 ก.ย. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม