• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

203267 ยอดเข้าชม

ลงพื้นที่กำกับ ดูแล และตรวจสอบการซื้อขายกุ้งหน้าฟาร์ม ระหว่างผู้รับซื้อกุ้งกับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่จังหวัดระยอง

             วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564  นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่กำกับ10

28 ส.ค. 2564 6

อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ และประกาศสำนักงาน กกร. ฯลฯ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (ประกาศ กกร.) และประกาศสำนักงาน กกร. เกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลและจัดทำบัญชีคุมสินค้าชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SAR-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19)10

27 ส.ค. 2564 3

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญชวนสั่งซื้อ “ผลิตภัณฑ์กาแฟ” จากวิสาหกิจชุมชนกาแฟอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

ขอเชิญชวนสั่งซื้อ “ผลิตภัณฑ์กาแฟ” จากวิสาหกิจชุมชนกาแฟอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี  เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อ >> Facebook page :10

27 ส.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม