• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

220890 ยอดเข้าชม

กิจกรรมเชื่อมโยงการค้าในระดับภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ตามโครงการส่งเสริมตลาดการค้าชายแดนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

             วันที่ 3-8 ตุลาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง นำผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงการค้าในระดับภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ตามโครงการส่งเสริมตลาดการค้าชายแดนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ณ10

9 ต.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภาคตะวันออก ในหัวข้อ “การพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจภาคตะวันออก”

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง10

8 ต.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
“จุรินทร์”เคาะแผนดูแลผลไม้ปี 65 เป็นการล่วงหน้า เตรียมใช้ 17 มาตรการเชิงรุก

“จุรินทร์”ลงพื้น จ.จันทบุรี ที่ประชุมร่วมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จัดทำมาตรการดูแลผลไม้ปี 65 เป็นการล่วงหน้า เตรียมมาตรการเชิงรุกไว้ทั้งสิ้น 17 มาตรการ ทั้งเร่งรับรอง10

7 ต.ค. 2564 5

อ่านเพิ่มเติม
โครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 ปี 2564 จังหวัดระยอง

วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคให้กับประชาชน ตามโครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 ปี 256410

7 ต.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม