• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

223444 ยอดเข้าชม

ประชุมติดตามสถานการณ์ผลไม้ภาคตะวันออก

วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์10

7 ต.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดระยอง ครั้งที่ 9/2564 ประจำเดือนตุลาคม 2564

วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวภูมิใจ ลีตระกูล นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ10

6 ต.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าช่วงเทศกาลกินเจ ปี 2564

วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าช่วงเทศกาลกินเจ ปี10

6 ต.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคให้กับประชาชน ตามโครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 ปี 2564

วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคให้กับประชาชน ตามโครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 ปี 256410

6 ต.ค. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรม

กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำรายละเอียดช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม เพื่อประชาสัมพันธ์ใ้หประชาชนทั่วไปทราบช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ และสามารถร้องเรียนร้องทุกข์ได้สะดวก ผ่าน 5 ช่องทาง เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ได้สะดวกทุกที่ทุกเวลา  เว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรม คลิกที่นี่ ดาวน์โหลดแอพลิเคชั่น10

5 ต.ค. 2564 43

อ่านเพิ่มเติม