• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

219137 ยอดเข้าชม

ขอเชิญชวนสั่งซื้อ "ใบตองกล้วยตานี" จังหวัดสุโขทัย

ขอเชิญชวนสั่งซื้อ "ใบตองกล้วยตานี" จังหวัดสุโขทัย ใบตองเนื้อเยื่อเหนียว เนื้อใบหนา ราคา 5 กิโลกรัม 30 บาท10

20 ก.ย. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการจัดทำ (ร่าง) แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดระยอง พ.ศ. 2564-2570

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายพนธกร แสงศิริไพศาล นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ10

20 ก.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม
โครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดระยอง

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดจำหน่ายสินค้าตามโครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก10

20 ก.ย. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
โครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดระยอง

วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดจำหน่ายสินค้าตามโครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก10

19 ก.ย. 2564 4

อ่านเพิ่มเติม