• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

220714 ยอดเข้าชม

โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ปี 2564 จังหวัดระยอง

             วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 คณะทำงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ปี 2564 จังหวัดระยอง ประกอบด้วย10

1 ต.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
แจ้งการออกหนังสือรับรองนิติบุคคล และรับรองสำเนาฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564

แจ้งประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป การออกหนังสือรับรองนิติบุคคล และรับรองสำเนาฯ ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง10

1 ต.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
พิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2564

วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

30 ก.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม
มอบเกียรติบัตรให้แก่ นางสาวสมฤทัย จิตเกษมศานต์

นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง มอบเกียรติบัตรให้แก่ นางสาวสมฤทัย จิตเกษมศานต์ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความประพฤติดี10

30 ก.ย. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม