• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

214439 ยอดเข้าชม

พิธีเปิดงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปี 2564 (IP Fair 2021)

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวภูมิใจ ลีตระกูล นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ10

15 ก.ย. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดจำหน่ายสินค้าตามโครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดจำหน่ายสินค้าตามโครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก10

13 ก.ย. 2564 4

อ่านเพิ่มเติม
ระชุมจัดทำแผนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1

             วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายพิทักษ์ มณีรัสยากร10

13 ก.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่าย MOC ZERO CORRUPTION

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

13 ก.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม