• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

223766 ยอดเข้าชม

ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภค และการจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงใกล้เทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ในด้านปริมาณและราคา

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นางจิรนันท์ บัวสำลี พาณิชย์จังหวัดระยอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภค และการจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงใกล้เทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ในด้านปริมาณและราคา10

8 ธ.ค. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม
ตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบระดับจังหวัด จังหวัดระยอง ร่วมตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือฯ ประจำเดือนธันวาคม 2565

วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 นางจิรนันท์ บัวสำลี พาณิชย์จังหวัดระยอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง10

8 ธ.ค. 2565

อ่านเพิ่มเติม