• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

217804 ยอดเข้าชม

ส่งเสริม "ร้านธงฟ้า" ให้มีมุมจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดและมุมจำหน่ายสินค้าชุมชน

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดยกลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด ลงพื้นที่ส่งเสริม "ร้านธงฟ้า" ให้มีมุมจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดและมุมจำหน่ายสินค้าชุมชน เพื่อกระจายรายได้แก่ชุมชนและลดค่าครองชีพแก่ผู้บริโภคและส่งเสริมช่องทางการตลาดแก่ร้านธงฟ้า10

15 ก.ย. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
พิธีเปิดงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปี 2564 (IP Fair 2021)

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวภูมิใจ ลีตระกูล นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ10

15 ก.ย. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดจำหน่ายสินค้าตามโครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดจำหน่ายสินค้าตามโครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก10

13 ก.ย. 2564 4

อ่านเพิ่มเติม
ระชุมจัดทำแผนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1

             วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายพิทักษ์ มณีรัสยากร10

13 ก.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม