• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

218215 ยอดเข้าชม

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมตลาดนัดออนไลน์วิสาหกิจชุมชนลดใช้พลังงาน ผ่านไลฟ์สด

โครงการตลาดนัดออนไลน์วิสาหกิจชุมชนลดใช้พลังงาน เตรียมพบกับกิจกรรม ตลาดนัดออนไลน์วิสาหกิจชุมชนลดใช้พลังงาน จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13-17กันยายน นี้ พบกับสินค้าจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดระยองที่ได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 27กลุ่ม สินค้ามากมายหลากหลายที่รอให้ทุกท่านอุดหนุน ผ่านการไลฟ์สดผ่านเพจ10

10 ก.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม
คำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดระยอง ที่ (ถ) 2/2564 เรื่องขีดชื่อห้างหุ้นส่วนและบริษัท ออกจากทะเบียน

คำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดระยอง ที่ (ถ) 2/2564 เรื่องขีดชื่อห้างหุ้นส่วนและบริษัท ออกจากทะเบียน ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง>>>

10 ก.ย. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
สัมมนาออนไลน์และมอบรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2564

วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายพิทักษ์ มณีรัสยากร นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ10

8 ก.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม
โครงการช่วยเหลือเกษตรกร ผู้เลี้ยงกุ้ง ปี 2564 จังหวัดระยอง

             วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. คณะทำงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกร ผู้เลี้ยงกุ้ง10

7 ก.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม