• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

154289 ยอดเข้าชม

โครงการ “เสริมสร้างความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบออนไลน์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมโครงการ “เสริมสร้างความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบออนไลน์”10

25 มิ.ย. 2564 6

อ่านเพิ่มเติม