• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

212911 ยอดเข้าชม

ประชุมบุคลากรในสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4/2564

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564  เวลา 16.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

6 ก.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนสวัสดิการสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ครั้งที่ 4/2564

 วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 15.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

6 ก.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม
โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ปี 2564 จังหวัดระยอง

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. คณะทำงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ปี 256410

6 ก.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมการใช้งาน Application Crystal Pinto หรือ “ปิ่นโต”

            วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสมรักษ์ พรมอ่อน10

6 ก.ย. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม