• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

221915 ยอดเข้าชม

จำหน่ายสินค้าตามโครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดระยอง

              วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดจำหน่ายสินค้าตามโครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน10

17 ก.ย. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) จังหวัดระยอง ครั้งที่ 6/2564

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

16 ก.ย. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง (อ.พ.ก.)

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายพิทักษ์ มณีรัสยากร นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ10

16 ก.ย. 2564 2

อ่านเพิ่มเติม
เชื่อมโยงกระจายผลผลิตกระเทียม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

         วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เชื่อมโยงกระจายผลผลิตกระเทียม จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 1,00010

16 ก.ย. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม