• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

221019 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดจำหน่ายสินค้าตามโครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดจำหน่ายสินค้าตามโครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก10

13 ก.ย. 2564 4

อ่านเพิ่มเติม
ระชุมจัดทำแผนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1

             วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายพิทักษ์ มณีรัสยากร10

13 ก.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่าย MOC ZERO CORRUPTION

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

13 ก.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ. 2566-2570

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายพิทักษ์ มณีรัสยากร นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ10

13 ก.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 5/2564

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

13 ก.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม