• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

220676 ยอดเข้าชม

โครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดระยอง

              วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดจำหน่ายสินค้าตามโครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน10

12 ก.ย. 2564 2

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมตลาดนัดออนไลน์วิสาหกิจชุมชนลดใช้พลังงาน ผ่านไลฟ์สด

โครงการตลาดนัดออนไลน์วิสาหกิจชุมชนลดใช้พลังงาน เตรียมพบกับกิจกรรม ตลาดนัดออนไลน์วิสาหกิจชุมชนลดใช้พลังงาน จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13-17กันยายน นี้ พบกับสินค้าจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดระยองที่ได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 27กลุ่ม สินค้ามากมายหลากหลายที่รอให้ทุกท่านอุดหนุน ผ่านการไลฟ์สดผ่านเพจ10

10 ก.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม
คำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดระยอง ที่ (ถ) 2/2564 เรื่องขีดชื่อห้างหุ้นส่วนและบริษัท ออกจากทะเบียน

คำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดระยอง ที่ (ถ) 2/2564 เรื่องขีดชื่อห้างหุ้นส่วนและบริษัท ออกจากทะเบียน ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง>>>

10 ก.ย. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม