• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

216665 ยอดเข้าชม

ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ และประกาศสำนักงาน กกร. ฯลฯ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (ประกาศ กกร.) และประกาศสำนักงาน กกร. เกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลและจัดทำบัญชีคุมสินค้าชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SAR-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19)10

27 ส.ค. 2564 3

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญชวนสั่งซื้อ “ผลิตภัณฑ์กาแฟ” จากวิสาหกิจชุมชนกาแฟอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

ขอเชิญชวนสั่งซื้อ “ผลิตภัณฑ์กาแฟ” จากวิสาหกิจชุมชนกาแฟอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี  เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อ >> Facebook page :10

27 ส.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
สนง.พาณิชย์จังหวัดระยอง จัดจำหน่ายสินค้าตามโครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

            วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดจำหน่ายสินค้าตามโครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน10

26 ส.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม