• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

57698 ยอดเข้าชม

จุดจำหน่ายโครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 ปี 2564 วันที่ 18-19 พย. 64 ณ ตลาด ฮ กอบโชค เจริญทรัพย์แลนด์ อ.เชาชะเมา

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดกิจกรรมโครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 ปี 2564 ตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ โดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน10

10 พ.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม
โครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 ปี 2564 จังหวัดระยอง

วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคให้กับประชาชน ตามโครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 ปี 256410

10 พ.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม
5 แนวทาง ปิดป้ายแสดงราคา ผู้บริโภคมั่นใจ ผู้ขายไม่โดนจับ

5 แนวทาง ปิดป้ายแสดงราคา ผู้บริโภคมั่นใจ ผู้ขายไม่โดนจับ >> สังเกตุป้ายแสดงราคาทุกครั้งก่อนซื้อ >> เพื่อประโยชน์ต่อผู้บริโภค

10 พ.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาการจำหน่ายเนื้อสุกรชำแหละ (เนื้อแดง) ณ ตลาดคลองถม อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาการจำหน่ายเนื้อสุกรชำแหละ (เนื้อแดง)10

10 พ.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม