• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

221238 ยอดเข้าชม

ประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดระยอง ครั้งที่ 8/2564

             วันพุธที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน10

6 ก.ย. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพาณิชยกรรม การค้า และการลงทุน

วันพุธที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

6 ก.ย. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
จุดจำหน่ายสินค้า ตามโครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดระยอง

จุดจำหน่ายสินค้า ตามโครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดระยอง   ----------------------------------------------------------------- สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง10

3 ก.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดจำหน่ายสินค้าตามโครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดจำหน่ายสินค้าตามโครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก10

29 ส.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม