• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

202201 ยอดเข้าชม

ประชุมหารือกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ครั้งที่ 7/2564

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

23 ก.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
งานสัมมนาออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom เรื่อง “FTA นำเกษตรไทย ทะลุโควิด ตะลุยตลาดมังกร และแดนภารตะ”

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสมรักษ์ พรมอ่อน นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ10

23 ก.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม