• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

220287 ยอดเข้าชม

พาณิชย์ระยอง ติดตามสถานการณ์ หน้ากากอนามัย เจลล์ล้างมือ สินค้าอุปโภคบริโภค เนื้อสุกรชำแหละ(เนื้อแดง) และน้ำมันพืช

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ติดตามสถานการณ์ หน้ากากอนามัย เจลล์ล้างมือ สินค้าอุปโภคบริโภค เนื้อสุกรชำแหละ(เนื้อแดง) และน้ำมันพืช ประจำวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม10

28 ส.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดจำหน่ายสินค้า ตามโครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

            วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดจำหน่ายสินค้า ตามโครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา!10

28 ส.ค. 2564 6

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่กำกับ ดูแล และตรวจสอบการซื้อขายกุ้งหน้าฟาร์ม ระหว่างผู้รับซื้อกุ้งกับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่จังหวัดระยอง

             วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564  นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่กำกับ10

28 ส.ค. 2564 6

อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ และประกาศสำนักงาน กกร. ฯลฯ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (ประกาศ กกร.) และประกาศสำนักงาน กกร. เกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลและจัดทำบัญชีคุมสินค้าชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SAR-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19)10

27 ส.ค. 2564 3

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญชวนสั่งซื้อ “ผลิตภัณฑ์กาแฟ” จากวิสาหกิจชุมชนกาแฟอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

ขอเชิญชวนสั่งซื้อ “ผลิตภัณฑ์กาแฟ” จากวิสาหกิจชุมชนกาแฟอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี  เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อ >> Facebook page :10

27 ส.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม