• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

223812 ยอดเข้าชม

สนง.พาณิชย์จังหวัดระยอง จัดจำหน่ายสินค้าตามโครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

            วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดจำหน่ายสินค้าตามโครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน10

26 ส.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
การบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน”

             วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ10

26 ส.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่กำกับ ดูแล และตรวจสอบการซื้อขายกุ้งหน้าฟาร์ม

             วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน10

26 ส.ค. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม