• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

209900 ยอดเข้าชม

กระจายผลผลิตหอมแดง และกระเทียม จังหวัดลำพูน

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ได้กระจายผลผลิตหอมแดง และกระเทียม จังหวัดลำพูน จำหน่ายให้กับผู้บริโภคในจังหวัดระยอง บริเวณจุดจำหน่ายศูนย์ราชการจังหวัดระยอง10

29 ก.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม