• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

205164 ยอดเข้าชม

งานสัมมนาออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom เรื่อง “FTA นำเกษตรไทย ทะลุโควิด ตะลุยตลาดมังกร และแดนภารตะ”

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสมรักษ์ พรมอ่อน นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ10

23 ก.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการสำหรับกิจกรรมการจับคู่เจรจาธุรกิจ (Customized Online Business Matching : COBM)

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวธนิกานต์ สุขขา นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ10

23 ก.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบ ระดับจังหวัด จังหวัดระยอง

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564  นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะทำงานตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบ ระดับจังหวัด จังหวัดระยอง10

22 ก.ค. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมพาณิชย์ภาคตะวันออก 1 และ 2 ครั้งที่ 7 ปีงบประมาณ 2564

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมพาณิชย์ภาคตะวันออก 110

22 ก.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม