• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

217264 ยอดเข้าชม

รับสมัครคัดเลือกผู้แทน NGOs/CSOs และองค์กรธุรกิจเอกชนของประเทศไทยเข้ารับรางวัลผู้นำอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทฯ

รับสมัครคัดเลือกผู้แทน NGOs/CSOs และองค์กรธุรกิจเอกชนของประเทศไทยเข้ารับรางวัลผู้นำอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดรายละเอียดด้านล่าง

13 ส.ค. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมทีมงานจัดการความรู้ (KM) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง รอบการประเมินที่ 2

วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

13 ส.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม