• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

205019 ยอดเข้าชม

อบรมการลงทะเบียนเพื่อขอมีบัญชีผู้ใช้งานกลางกระทรวงพาณิชย์ (MOC Account)

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมอบรมการลงทะเบียนเพื่อขอมีบัญชีผู้ใช้งานกลางกระทรวงพาณิชย์ (MOC10

22 ก.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการตามโครงการส่งเสริมการค้าภายใต้รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ปี 2564

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการตามโครงการส่งเสริมการค้าภายใต้รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ปี10

22 ก.ค. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม