• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

221459 ยอดเข้าชม

โครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดระยอง

งหวัดระยอง ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดทำโครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดระยอง ตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์10

18 ส.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม