• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

41662 ยอดเข้าชม

ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ร้านค้าส่งค้าปลีกสมัครเข้าร่วมโครงการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการร้านค้าส่งค้าปลีก

วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยองโดยกลุ่มส่งเสริมสนับสนุนการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ร้านค้าส่งค้าปลีกสมัครเข้าร่วมโครงการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการร้านค้าส่งค้าปลีก พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทย10

3 มี.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ร่วมให้ข้อมูลในการจัดทำงานวิจัยของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ 2563

          วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้เข้าร่วมให้ข้อมูลในการจัดทำงานวิจัยของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ10

3 มี.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ตรวจสอบราคารับซื้อผลปาล์มในเขตคาบเกี่ยวพื้นที่ อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ตรวจสอบราคารับซื้อผลปาล์มในเขตคาบเกี่ยวพื้นที่ อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ผลการตรวจสอบดังนี้10

3 มี.ค. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2564

วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2564 เพื่อทราบผลการดำเนินงานฯ10

3 มี.ค. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์

วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ ในพื้นที่ อ.เมืองระยอง10

3 มี.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
กรมพัฒน์ฯ ช่วยคนตกงาน คนอยากมีธุรกิจ ใช้“แฟรนไชส์”สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจับมือสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ ช่วยเหลือคนตกงาน หรือผู้ที่กำลังมองหาอาชีพเป็นของตนเอง ใช้โอกาสจากแฟรนไชส์ลงทุนทำธุรกิจ เหตุมีธุรกิจให้เลือกหลากหลาย มีพี่เลี้ยงคอยดูแลและให้คำปรึกษา พร้อมเดินหน้าทำบิ๊กด้าต้าธุรกิจแฟรนไชส์ทั้งระบบ ให้ภาครัฐใช้กำหนดนโยบายส่งเสริม และให้นักลงทุนใช้เป็นข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน          10

3 มี.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม