• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

214278 ยอดเข้าชม

ติดตามเรื่องร้องเรียนกรณีผู้ประกอบการไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายปลีก

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นางจิรนันท์ บัวสำลี พาณิชย์จังหวัดระยอง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง10

18 พ.ย. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคด้านปริมาณ

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นางจิรนันท์ บัวสำลี มอบให้ให้เจ้าหน้าที่ กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคด้านปริมาณ10

18 พ.ย. 2565

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ติดตาม และตรวจสอบการปรับราคาจำหน่ายร้านค้าปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ติดตาม และตรวจสอบการปรับราคาจำหน่ายร้านค้าปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ณ ร้านปลวกแดงแก๊ส10

18 พ.ย. 2565

อ่านเพิ่มเติม
กรมทรัพย์สินทางปัญญา เผยโฉม 8 สินค้า GI ทำเมนูอาหาร-ของที่ระลึกผู้นำเอเปก

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เผยโฉมหน้า 8 สินค้า GI ที่ถูกคัดมาทำเป็น “เมนูอาหาร” และ “ของที่ระลึก” ต้อนรับผู้นำเอเปก10

18 พ.ย. 2565 2

อ่านเพิ่มเติม