• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

223134 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยองขอเชิญชวนซื้อมังคุดภูเขาคีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ขอเชิญชวนซื้อมังคุดภูเขาคีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อได้ที่ คุณเรวดี เนียมเกรด (บ้านคีรีวง) โทร.081-6585053

17 ส.ค. 2564 2

อ่านเพิ่มเติม
ผู้สนใจสามารถเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ของดีในจังหวัดพะเยา

สินค้าดีสินค้าเด่นของจังหวัดพะเยา "พะเยามีดี" ผู้สนใจสามารถเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ของดีในจังหวัดพะเยา ง่ายๆ ได้หลากหลายช่องทาง ดังนี้ Shopee : phayaomeedee Facebook10

17 ส.ค. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะทำงานกำกับดูแลและประสานงานโครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดระยอง

วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวนรารัตน์ อนุรักษานุตร์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ10

16 ส.ค. 2564 3

อ่านเพิ่มเติม