• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

41465 ยอดเข้าชม

ลงพื้นที่ตรวจสอบราคารับซื้อผลปาล์มในเขตคาบเกี่ยวพื้นที่ อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยอง

              วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ตรวจสอบราคารับซื้อผลปาล์มในเขตคาบเกี่ยวพื้นที่ อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยอง ผลการตรวจสอบดังนี้10

3 มี.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
“พาณิชย์”ตรวจตลาด “น้ำมันปาล์มขวด” การันตีสินค้าไม่ขาดแคลน ย้ำไม่ต้องกักตุน

“พาณิชย์”ตรวจตลาด ยันสถานการณ์ “น้ำมันปาล์ม” กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว การันตีของไม่ขาด หลังผลผลิตปาล์มสดออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น ย้ำไม่ต้องตื่นกักตุน           นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร10

2 มี.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ตรวจสอบราคารับซื้อมันสำปะหลังในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง

        วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ตรวจสอบราคารับซื้อมันสำปะหลังในเขตพื้นที่ จังหวัดระยอง ผลการตรวจสอบ10

2 มี.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม