• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

221777 ยอดเข้าชม

ประชุมทีมงานจัดการความรู้ (KM) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง รอบการประเมินที่ 2

วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

13 ส.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ฝึกอบรมหลักสูตร “การค้าระหว่างประเทศในยุคแห่งความเปลี่ยนแปลง”

                 วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน10

11 ส.ค. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม