• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

204801 ยอดเข้าชม

ประชุมโครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

15 ก.ค. 2564 3

อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญายกระดับบริการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ จาก 30 วัน เหลือ 3 วัน

กรมทรัพย์สินทางปัญญาเดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรสู่ Smart DIP ล่าสุดเปิดบริการ “แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ออนไลน์” จากเดิม 30 วัน เหลือ 310

15 ก.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม