• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

203929 ยอดเข้าชม

ประชุมผ่านระบบประชุมออนไลน์ (ระบบ Zoom) กับพาณิชย์จังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.30 น. นายพิทักษ์ มณีรัสยากร นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ10

13 ก.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม