• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

205570 ยอดเข้าชม

อบรมการอบรมการใช้งานข้อมูล Country Analysis Advanced Global (EIU)

              วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน10

12 ก.ค. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภค

           วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภค จำนวน 310

12 ก.ค. 2564 2

อ่านเพิ่มเติม