• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

207217 ยอดเข้าชม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกจ้างเหมาโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันสำปะหลังปี 65/64

ประกาศสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก จ้างเหมาบุคคลภายนอกลูกจ้างช่วยปฏิบัติงานตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันสำปะหลัง ปี 2564/65 (เพิ่มเติม)

2 พ.ย. 2565 3

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดระยอง (ก.บ.จ.รย) ครั้งที่ 1/2566

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางจิรนันท์ บัวสำลี พาณิชย์จังหวัดระยอง10

31 ต.ค. 2565

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดระยอง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดระยอง วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา10

31 ต.ค. 2565

อ่านเพิ่มเติม
?ขอเชิญเที่ยวงานท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดระยองงานส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ปี 2565 กิจกรรมการขับเคลื่อนเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดระยองเพื่อรองรับ EEC

ขอเชิญเที่ยวงานท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดระยอง งานส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ปี 2565 กิจกรรมการขับเคลื่อนเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดระยองเพื่อรองรับ EEC ?? ชมนิทรรศการชวนเที่ยวจาก 10 ชุมชนท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง10

31 ต.ค. 2565

อ่านเพิ่มเติม
โครงการ "โคนมไทยก้าวไกล ขยายตลาดส่งออกได้ด้วย FTA”

???? มาแล้วจ้าาาา ปีที่ 5 !! กับโครงการ "โคนมไทยก้าวไกล ขยายตลาดส่งออกได้ด้วย FTA” ??ติดอาวุธความรู้10

31 ต.ค. 2565

อ่านเพิ่มเติม