• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

108111 ยอดเข้าชม

ประชุมหารือแนวทางการเพิ่มช่องทางส่งออกผลไม้ภาคตะวันออกไปยังประเทศจีน

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

31 มี.ค. 2565 2

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) จังหวัดระยอง ครั้งที่ 3/2565

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

31 มี.ค. 2565

อ่านเพิ่มเติม
ตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือ ประจำเดือนมีนาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 น. นางสาวอัมพร สุทธิศรี นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ10

31 มี.ค. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม
ลาดนัดของดีระยอง “ออฟไลน์” Rayong Space

วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง10

30 มี.ค. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ร่วมกับคณะทำงานตรวจสอบสต็อกมันสำปะหลัง ของผู้เข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันสำปะหลัง ปี 2564/65

วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ร่วมกับคณะทำงานตรวจสอบสต็อกมันสำปะหลัง ของผู้เข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันสำปะหลัง10

30 มี.ค. 2565 2

อ่านเพิ่มเติม