• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

222410 ยอดเข้าชม

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดจำหน่ายสินค้าตามโครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดระยอง

           วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564 นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดจำหน่ายสินค้าตามโครงการรถ Mobile10

29 ก.ค. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) จังหวัดระยอง ครั้งที่ 4/2564

วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด10

27 ก.ค. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญอุดหนุน หอมกระเทียม จังหวัดลำพูน

 ขอเชิญอุดหนุน  หอมกระเทียม จังหวัดลำพูน ด้วยจังหวัดลำพูนเป็นแหล่งรับซื้อและรวบรวมผลผลิตหอมกระเทียมจากเกษตรกรในพื้นที่เพาะปลูกหลัก คือ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดลำพูนเพื่อนำมาแปรรูปตัดแต่งคุณภาพ และส่งจำหน่ายไปยังตลาดปลายทางทั่วประเทศ ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา10

27 ก.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม