• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

153980 ยอดเข้าชม

ประชาสัมพันธ์การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2564

จังหวัดระยอง แจ้งผลประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2564 เพื่อเป็นเกียรติคุณ และเป็นการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนดีเด่น และเป็นแหล่งเรียนู้ของวิสาหกิจชุมชนต่อไป

20 พ.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
สรุปสถานการณ์ต่างประเทศ ในช่วงระหว่างวันที่ 10-14 พฤษภาคม 2564

- สหรัฐฯ : CPI สหรัฐฯ? ขยายตัวสูงที่สุดในรอบ 12 ปี ที่ร้อยละ 4.210

20 พ.ค. 2564 2

อ่านเพิ่มเติม