• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

196072 ยอดเข้าชม

กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย

         วันที่ 28 กันยายน 2565  นางญาณิศา แสงพงษ์พิทยา นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ได้รับมอบหมายจาก10

28 ก.ย. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2565

วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 10.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

27 ก.ย. 2565

อ่านเพิ่มเติม
พิธีเปิดงานสืบสานตำนานเมืองเก่าบ้านฉาง

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๓๐ น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

26 ก.ย. 2565

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานจังหวัด ครั้งที่ 9/2565 ประจำเดือนกันยายน 2565

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัด10

26 ก.ย. 2565

อ่านเพิ่มเติม
พิธีเปิดตลาดนัดเกษตรปลอดสารพิษ และอาหารเพื่อสุขภาพ โครงการสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำร

วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง เป็นประธานเป็นประธานพิธีเปิดตลาดนัดเกษตรปลอดสารพิษ และอาหารเพื่อสุขภาพ โครงการสืบสาน10

26 ก.ย. 2565

อ่านเพิ่มเติม