• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

220528 ยอดเข้าชม

ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2565

>>>วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นางจิรนันท์ บัวสำลี พาณิชย์จังหวัดระยอง10

29 พ.ย. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้รับประกาศนียบัตร เพื่อแสดงให้เห็นว่า เป็นหน่วยงานที่ได้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้รับประกาศนียบัตร เพื่อแสดงให้เห็นว่า เป็นหน่วยงานที่ได้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 >>>>ผลคะแนนระดับ AA  

29 พ.ย. 2565

อ่านเพิ่มเติม
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การส่งออกเดือนต.ค.2565 มีมูลค่า 21,772.4 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 4.4% คิดเป็นเงินบาทมีมูลค่า 801,273 ล้านบาท

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การส่งออกเดือนต.ค.2565 มีมูลค่า 21,772.4 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 4.4%10

28 พ.ย. 2565 3

อ่านเพิ่มเติม